Wat is Factoring nu eigenlijk?

Factoring is een financieringsvorm én een service. Een factormaatschappij zorgt voor verbetering van uw werkkapitaal en neemt het debiteurenbeheer van uw over. Zo kunt u de cashflow op gang houden. En u bespaart zich de last van het incasseringstraject en alle kosten die daarmee gepaard gaan.

Twee soorten factoring
Factoring is te verdelen in twee hoofdvarianten:

1. Traditionele factoring
Bij traditionele factoring krijgt u een krediet op basis van een percentage van uw totale uitstaande debiteurenportefeuille (aantal klanten + omvang facturen). Dit is vergelijkbaar met een rekening courant faciliteit.  U betaald een percentage over het opgenomen krediet (de facturen die u ter factoring heeft aangeboden) en een fee per factuur. De grote aanbieders van deze vorm van factoring zijn voornamelijk banken of dochterondernemingen van banken en moeten daardoor voldoen aan veel beschermende, maar beperkende regels. Hierdoor moet u als afnemer voldoen aan veel aanvullende eisen. Lang niet alle aanbieders nemen ook uw debiteurenbeheer over en er is geen automatische afdekking van het kredietrisico ofwel debiteurenrisico. Traditionele factoring is met name geschikt voor het midden- en grootbedrijf.

2. American factoring
Bij American factoring kunt u losse facturen in dienen. Vaak wordt er binnen 48 uur de ingediende factuur uitbetaald minus de fee voor de factormaatschappij. De factormaatschappij vraagt meestal tussen de 3 en 6 procent van het factuurbedrag en neemt in ruil daarvoor de invorderingsprocedure en bijbehorend risico op zich. Deze manier van factoring is vaker geschikt voor het mkb. Ook steeds meer zzp’ers maken gebruik van American factoring en brengen hun volledige debiteurenbeheer onder bij een dergelijke factormaatschappij. Er zijn veel aanbieders van American factoring die niet aan de bank zijn gelieerd. Hierdoor hebben deze aanbieders een grote mate van vrijheid in hun handelen. Het brengt iets meer risico met zich mee, maar deze factormaatschappijen kunnen wel vaker maatwerk bieden en tot financieren overgaan, waar een normale bank dat niet kan.

Voorwaarden
Om voor Factoring in aanmerking te komen moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit verschilt per factormaatschappij. Als u achteraf, na levering van goederen of diensten factureert of op uurbasis, dan biedt factoring bijna altijd mogelijkheden. Deel – of termijnfacturen zijn doorgaans niet ‘factorabel’. Ook vooraf factureren is niet geschikt voor factoring. Traditionele factormaatschappijen werken ook met minimale omzetvereisten of concentratiegraden (minimaal x aantal facturen per maand). In de meeste gevallen kunt u factoring alleen gebruiken bij facturen naar zakelijke klanten (B2B), maar in sommige gevallen is de uitbesteding van facturen naar consumenten (B2C) ook mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *