Factoring voor bedrijven met particulieren klanten

Als uw bedrijf voornamelijk particulieren klanten heeft komt u bij veel aanbieders niet in aanmerking voor factoring. Dit heeft vooral te maken met het feit dat een vordering op een consument niet verzekerd kan worden. Dat wil zeggen dat de factormaatschappij het risico op non-betaling niet kan verleggen naar een kredietverzekeraar. Zijn er dan voor u geen mogelijkheden voor factoring? Bij sommige factormaatschappijen gelukkig wel en de volgende criteria zijn dan van belang.

  1. De hoogte van het gemiddelde factuurbedrag. Als dit onder € 1.000,- blijft dan is het risico per vordering beperkt. Stel dat 75% van het factuurbedrag in aanmerking komt voor factoring dan is het risico € 750,-
  2. Het aantal facturen wat u maandelijks stuurt. Hoe meer facturen hoe beter omdat het risico dan gespreid wordt over de debiteurenportefeuille. Keerzijde is dat het aantal facturen ook bepaald hoeveel werk er gedaan moet worden om alle facturen betaald te krijgen. Deze arbeid zal doorberekend worden in het tarief wat u voor factoring dient te betalen.
  3. De betaalhistorie vanuit het verleden. Factoring voor een klantenbestand waar een gemiddeld hoog aantal van de debiteuren niet betaald wordt lastig. Als de factormaatschappij overgaat tot factoring zal het percentage wat als factoring voorschot wordt verstrekt lager zijn.
  4. De manier waarop de order ontstaat. Nadat u een factuur ter factoring wordt aangeboden, en deze wordt niet betaald, dan is het voor de factormaatschappij kansrijker om alsnog de vordering te incasseren. Het is van belang dat er een opdrachtbevestiging is, een akkoord van de klant en in sommige een akkoord op de oplevering van een product of dienst. Factoring is alleen van toepassing op vorderingen waar een afgeronde prestatie voor is geleverd. Een handtekening onder bijvoorbeeld een opleveringsrapport zorgt ervoor dat de prestatie is afgerond.

In mijn eigen praktijk heb ik meerdere bedrijven met particulieren geaccepteerd voor factoring. Het vergt enig maatwerk maar u bent zeker niet kansloos als u een poging waagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *